15 Temmuz KHKleri -1

yorumsuz
1.113
15 Temmuz KHKleri -1

    15 Temmuz 2016’dan beri KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile yatıp KHK ile kalkıyoruz. Peki hangi durumlarda KHK çıkarılır biliyor muyuz ? 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’ler hukuka uygun mu ? KHK’lerdeki dikkat çekici maddeler hangileri? Önce KHK nedir, ne değildir, görelim.

     KHK (Kanun Hükmünde Kararname), Bakanlar Kurulunun anayasadan doğrudan doğruya aldığı veya yasama organından yetki devri yoluyla aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra yasama organının denetimine tâbi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzenleyici işlemdir. KHK çıkarma yetkisinin Bakanlar Kuruluna verilmesinin nedeni, acele işlerde kanun çıkarma sırasında geçecek zamanı kısaltmaktır. Kanun gücünde kabul edilse bile şeklen kanun sayılmaz.

     Anayasamızda iki çeşit KHK vardır.  Olağan dönem KHK’leri (m.91) ve olağanüstü hâl (OHAL) ve sıkıyönetim KHK’leri (m.121/3 ve 122/2-3).

      Olağan dönemlerde çıkarılan KHK’ler, Anayasamızın 91’inci maddesinde düzenlenmiştir. Kişi hak ve hürriyeti ile siyasi haklar konusunda olağan dönemde KHK çıkarılamaz. TBMM çıkaracağı bir yetki kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verir, çıkarılan KHKler, TBMM tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanmakta veya reddedilmektedir.

    Olağanüstü dönemde ise, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun KHK çıkarma yetkisi geniştir. Bakanlar kurulunun yetki kanununa ihtiyacı olmadığı gibi konu sınırlaması da yoktur. OHAL KHKleri, Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girer.

    OHAL’de çıkarılan KHK’lerin yalnızca olağanüstü hale yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerden oluşması gerekir, yani olağanüstü hal döneminde KHK ile kalıcı düzenleme yapılmamalıdır. Çünkü olağanüstü hal kalktığında KHK’lar da kendiliğinden yürürlükten kalkacağından, KHK yoluyla olağan hukuk düzenine müdahale edilmemelidir.

     OHAL’de, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda KHK çıkarabilir (Anayasa m.121/3). Çıkarılan KHK’nin derhal TBMM başkanlığına gönderilmesi, 20 gün içinde ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve toplam 30 günün sonuna kadar da Meclis Genel Kurulunun onayına sunulup karara bağlanması gerekir. İç tüzüğün 128. Maddesine göre, maddede öngörülen sürede görüşülüp onaylanmayan KHK, kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Devamı yarın…

Zeynep Sırdaş

Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 28 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın