677 Sayılı KHK Ve Eğitim Hakkı

yorumsuz
1.564
677 Sayılı KHK Ve Eğitim Hakkı

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 20 Temmuzda ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL)’in ardından ülkede seri kanun hükmünde kararname (KHK)’lar ilan edildi. On binlerce insanın resmi gazete de ismi yayınlanmak suretiyle sorgusuz sualsiz şekilde kamudan ihraç edildi. Kamudan ihraç edilmekle kalmayıp şahsi mallarına tedbir konuldu. Bazı meslek gruplarının çalışma ruhsatları iptal edildi. Özel sektörde çalışması engellendi. Adeta on binlerce insana toplum terörist gözüyle bakmaya başladı ve insan onuruna yakışmayacak şekilde sivil ölüme terkedildi.

İlan edilen KHK’ların muhteviyatına baktığımızda sorunlara çözüm odaklı olmak yerine torba bir kanun hükmünü almakta olduğunu görüyoruz. Örnek verecek olursak; Kış lastiği takma zorunluluğundan güzellik salonlarına alınan cihazların teknik özelliklerine kadar çok farklı mecradan konuları kapsamaktaydı. Bu bağlamda baktığımızda KHK’lar, sadece OHAL’in ‘’gerektirdiği’’ konularda ve ölçülülük ilkesi dikkate alınarak düzenlenebilir ilkesine aykırı olduğu görülmektedir.

677 sayılı KHK’da yer alan ‘’Terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler. ‘’ maddesi ise haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmadan cezaevlerinde tutuklu bulunan 50 binden fazla insanın eğitim hakkını da elinden almıştır. Eğitim hakkı en temel insani haklardan biri olmakla birlikte kadın erkek ayrımı olmadan herkesin eğitim hakkı bulunmaktadır. İhraç edilen kamu çalışanlarının büyük bir kısmı lisans mezunu olduğu için eğitim hakkının gasp edilmesi daha dramatik bir hal almaktadır.

Anayasamızın 42. Maddesine baktığımızda; ‘’ Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. ‘’ ifadesi geçmektedir. Ayrıca eğitim hakkı Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası örgütler ve anlaşmalar ile koruma altına alınmış evrensel bir haktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 1 No. lu Protokolünün (20.03.1952, Paris) 2. Maddesinde eğitim hakkı; ‘’Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet eğitim, ve öğretim alanında yükleneceği görevlerinin yerine getirilmesi, anne ve babaların çocuklarına, kendi dini ve felsefi inançlarına uygun olan bir eğitim ve öğretim verilmesini isteme haklarına saygı gösterir’’ şeklinde düzenlenmiştir. Ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve anayasamıza baktığımızda bu haliyle 677 sayılı KHK nın bu maddesi açıkça insanları eğitim hakkından yoksun bırakmaktadır. OHAL KHK larının ilan edilme gayesine terstir. Kanunlara aykırıdır.

   Değerlendirmelerinden dolayı Dentofiz’e teşekkür ediyoruz.
Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 8 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın