Beraat Kararı Sonrası Tazminat Davası

yorumsuz
51.815
Beraat Kararı Sonrası Tazminat Davası

Sevgili platform ziyaretçileri, sizlerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yaptığımız hukuk köşemizin bu yazıdaki konusu beraat kararı sonrası izlenmesi gereken yol haritası olacak. Beraat kararları ceza yargılamasının sonuçlanması akabinde Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2 maddesi uyarınca verilir. Bu karar kesinleştikten sonra 3 ay süre içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde tazminat davası açılabiliyor.

Tazminat davası açılmasında izlenecek prosedürü ayrıntılı biçimde ihtiva eden bir materyalin linkini buraya bırakıyorum, dileyenler okuyabilir. (http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/hktdtd-422.pdf)

Bu dava Ceza Muhakemesi Kanununun 141-144 maddeleri uyarınca açılır. Bu yüzden davanın açılması için bu maddelere hakim olmanız gerekmektedir. Zaten dava ile ilgili önemli bilgileri de bu maddeler ihtiva etmektedir. Bu kapsamda dava davalı sıfatıyla Maliye Hazinesine açılacaktır. Açılacak olan dava alelade bir tazminat davası olmadığı için nisbi ve maktu harç istenmeyecektir.

Bahse konu tazminat davasında ispat külfeti kural olarak davacıda yani sizdedir. Bu ispat külfeti tüm dava sürecinde sizin üzerinizde olacaktır bu yüzden davayı açmadan önce yeterli ve gerekli materyalleri hazırladığınızdan emin olun. Bu materyaller cezaevinde uğradığınız manevi zararlar, psikolojik durum tespiti, yoksun kaldığınız gelirleriniz, tutuklu kaldığınız süredeki giderleriniz, yargılamadan dolayı yaptığınız masraflar, avukatlık ücretleri ve sair giderlerdir. Tazminatın dayanağı olarak her türlü maddi veya manevi zararlar talep edilebilir; ilgilinin tutukluluğu nedeniyle işten çıkartılması veya ticari faaliyetinin durması nedeniyle kazanç veya ücret kaybı, sosyal güvenlik tazminatları, sosyal yardımlar, ceza soruşturma ve kovuşturma sırasında ödemiş olduğu avukatlık ücretleri, haksız olarak ceza evinde kaldığı sürüde yapmış olduğu harcamalar  ve benzeri her türlü ekonomik kayıplar talep edilebilir.

Diğer yandan, ilgili her hangi bir işle iştigal etmemiş olsa dahi, zararı asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Manevi zararlar açısından ilgilinin iş ve mesleği ile zenginleşme sonucu doğurmayacak şekilde hakkaniyete uygun bir manevi tazminat talep edilmelidir. Bu giderler yargılanan her kişiye göre değişiklik gösterdiği için sabit bir rakam belirtmek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak Türk Hukukunun tazminat prensibi; kişinin uğradığı zararı gidermek ve aynı zamanda da bu tazminat ile ekstra olarak zenginleşmesine fırsat vermemektedir.

Bu kapsamda yapacağınız tazminat taleplerinize yasal faizi de ekleyebileceksiniz. Dilekçe konusunda ise sadece usul ve esaslar sabit olarak kalacağından ana omurgasıyla dilekçe örneğini yazı ekine bırakacağım. Kolaylıklar dileklerimle..

Fatih ALKAN

…… NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

DAVA : CMK 141,142 md gereği tazminat

AÇIKLAMALAR :

Davacı müvekkil, ….. Ağır Ceza Mahkemesinde Silahlı Terör örgütüne üye olmaktan yargılanmış, –/–/—- tarihinde tutuklanmış, –/–/—- tarihinde ……. Mahkemesinin –/–/—- tarihli kararıyla tahliye edilmiş ve nihayetinde …… Ağır Ceza Mahkemesinin –/— Esas ve –/—- karar sayılı kararıyla beraat etmiştir.

Müvekkilimin bu haksız olarak tutuklandığı dava dosyası kapsamında hem cezaevinde tutuklu kaldığı süre içerisinde yaşadığı elem ve ızdırap ile hürriyetinin kısıtlanmasına binaen maruz kaldığı psikolojik depresyonlar, hem yaşı gereği böylesi haksız bir tutukluluk halinin kendisi açısından çevresinde yarattığı etki, hem de uğradığı manevi zararın tazmini ile giderilmesi durumu hasıl olmuştur. Müvekkil ayrıca ………. Sebeplerle gelir kaybına da maruz kalmıştır. Müvekkilin cezaevinde kaldığı sürede bakmakla yükümlü bulunduğu ailesi de zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için çevrelerindeki eş dost ve akrabalarından borç almak zorunda kalmışlardır.

Öte yandan ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında ….. TL vekalet ücreti ödenmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, …… Ağır Ceza Mahkemesinin –/—  Esas ve –/—- Karar sayılı kararı doğrultusunda davacı müvekkil için …… TL manevi tazminat ile fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere şimdilik ……. TL maddi tazminatın tarafımıza ödettirilmesine karar verilmesini, her iki tazminat için de tutuklama tarihinden itibaren en yüksek kredi faizi uygulanmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın