BM İnsan Hakları Çalışma Konseyi’nin Hak İhlali Tazminat Kararı

3 yorum
8.962
BM İnsan Hakları Çalışma Konseyi’nin Hak İhlali Tazminat Kararı

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Çalışma Konseyi tarafından 22.06.2017 tarihinde (Karar burada) tazminat içeren ihlal kararına binaen kısaca bir açıklama yapmak gerektiği düşünülmekle;

 

 

61. Although Mr. Görgeç has been released, the Working Group, in accordance with
paragraph 17 (a) of its methods of work, reserves the right to render an opinion as to
whether or not the deprivation of liberty was arbitrary, notwithstanding the release. In the
light of the foregoing, the Working Group renders the following opinion:
The deprivation of liberty of Rebii Metin Görgeç, being in contravention of articles
9, 10 and 11 of the Universal Declaration of Human Rights and of articles 9, 10 and
14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, is arbitrary and falls
within categories I and III.

  • Bay Görgeç serbest bırakılmasına rağmen Çalışma Grubu,özgürlükten mahrum bırakılmasının keyfi olup olmadığını belirleme hususunda hakkını saklı tutar. Yukarıdakilerin ışığında,Grup aşağıdaki fikirleri belirtir;
  • Rebii Metin Görgeç’in özgürlükten mahrum bırakılması,BM İnsan Hakları Beyannamesi’nin 9,10 ve 11.maddelerinin ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 9,10 ve 14. maddelerini ihlal ettiğinden keyfidir,1 ve 3.cü kategorilerine girer.

62. Consequent upon the opinion rendered, the Working Group requests the
Government of Turkey to take the steps necessary to remedy the situation of Mr. Görgeç
without delay and bring it into conformity with the relevant international norms, including
those set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant
on Civil and Political Rights.

  • Varılan sonuca göre; Çalışma Grubu,Türkiye Hükümeti Bay Görgeç’in durumuna çare bulmak için gecikmeksizin gerekli adımları atmasını ve bu durumu Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu ve Uluslararası Medeni Ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde belirtilen geçerli uluslararası normlar ile uyumlu hale getirilmesini ister.

63. The Working Group considers that, taking into account all the circumstances of the
case, the appropriate remedy would be to accord Mr. Görgeç an enforceable right to
compensation and other reparations, in accordance with international law.

  • Çalışma Grubu düşünür ki ” Davanın bütün aşamalarını hesaba katarak,uygun çare Uluslararası Hukuk ile uyumlu bir şekilde tazminat ve iyileştirmeleri Bay Görgeç için uygulanabilir bir hak olarak kabul etmiştir.”

64. In accordance with paragraph 33 (a) of its methods of work, the Working Group
refers the case to the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, for appropriate action.

  • Çalışma Grubu,dava konusunda gerektiğinde,işkence,diğer acımasız,insani olmayan ve küçültücü davranış ve cezalandırma hususunda Özel Raportör’e başvuracaktır.

65. In accordance with paragraph 20 of its methods of work, the Working Group
requests the source and the Government to provide it with information on action taken in
follow-up to the recommendations made in the present opinion, including:
(a) Whether compensation or other reparations have been made to Mr. Görgeç;
(b) Whether an investigation has been conducted into the violation of
Mr. Görgeç’s rights and, if so, the outcome of the investigation;
(c) Whether any legislative amendments or changes in practice have been made
to harmonize the laws and practices of Turkey with its international obligations in line with
the present opinion;
(d) Whether any other action has been taken to implement the present opinion.

  • Çalışma Grubu,mevcut durumla ilgili yapılan tavsiyelerde izlenen sürecin yerine getirilmesi hususunda kişi ve Hükümet’in bilgi sağlamasını ister,

Aşağıda;

a) Bay Görgeç’e tazminat verildi mi ve diğer iyileştirmeler yapıldı mı?

b) Bay Görgeç’in haklarının ihlal edilip edilmediği ile ilgili bir soruşturma yapıldı mı? Yapıldı ise soruşturmanın sonucu nedir?

c) Mevcut fikrimiz ile ilgili olarak  Türkiye’nin uluslararası sorumlulukları ile ilgili hukuk ve uygulamalarda düzeltme ve değişiklik yapılıp yapılmadığı.

d) Mevcut görüşün uygulanması için başka herhangi bir adım atılıp atılmadığı.

66. The Government is invited to inform the Working Group of any difficulties it may
have encountered in implementing the recommendations made in the present opinion and
whether further technical assistance is required, for example, through a visit by the
Working Group.

  • Mevcut durum ile ilgili Hükümet yapılan tavsiyeleri uygulamak,Çalışma Grubu’nu bilgilendirmek hususunda karşılaştığı zorlukları bildirmeye davet edilmektedir ve  teknik desteğin gerekli olup olmadığı mesela Çalışma Grubu’nca bir ziyaret sorulmaktadır.

67. The Working Group requests the source and the Government to provide the above
information within six months of the date of the transmission of the present opinion.
However, the Working Group reserves the right to take its own action in follow-up to the
opinion if new concerns in relation to the case are brought to its attention. Such action
would enable the Working Group to inform the Human Rights Council of progress made in
implementing its recommendations, as well as any failure to take action.

  • Çalışma Grubu mevcut durumun geçişi ile ilgili kişi ve Hükümete bilgi vermek için 6 ay süre tanınmıştır. Bununla birlikte,Grup dava ile ilgili yeni bilgiler getirilirse,prosedürlerle ilgili kendi inisiyatif alma hakkını saklı tutar.Bu aksiyon Gruba,harekete geçmek hususunda başarısızlık gibi tavsiyelerinin uygulanmasında İnsan Hakları Komitesini bilgilendirmeyi sağlar.

Siz tutuklu yakını olanlardan birinci talebim İnsan Hakları Beyannamesi (buradan) ve Birleşmiş Milletler’in organlarının işleyişi şeklini ihtiva eden pratik kitapçığı (buradan) okumanızdır. Zira sadece biz hukukçuların yönlendirmesiyle böylesi ihtimam gerektiren bir hukuki yolu takip etmeniz zor olacaktır.Süreci etkili biçimde takip edebilmeniz adına beyanname ve pratik kitapçığın linki ayrı ayrı yer almaktadır.

Şikayet usulü;şikayet formunun pratik kitapçık okunduktan sonra beyanname çerçevesinde doldurulup (Şikayet Formu)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Human Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit
OHCHR- Palais Wilson
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: (+41 22) 917 90 11
E-mail: CP@ohchr.org

Konseyin belirtilen adres ve iletişim bilgilerine “postalayarak,faks çekerek ya da mail atarak” ulaştırabilirsiniz.

Neden şikayet yoluna başvurmak gerektiğini karar metninde açıkça anlayacaksınız. Zira Konsey ihlalin durdurulmasını,tazmin edilmesini ve bu ihlalin bir daha yaşanmaması için gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyor. Bu tür birçok ihlal kararı verilmesiyle,Ağır Ceza Mahkemelerince öngörülen 2+3 yıllık tutuklama süresi bile aşağı çekilebilir. Bu yüzden bu husus çok mühim bir başvuru şekli…

Hepinize kolaylıklar dilerim.

Çalışmasından dolayı Fatih ALKAN‘a teşekkür ediyoruz.
Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 23 Haziran 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın

BM İnsan Hakları Çalışma Konseyi’nin Hak İhlali Tazminat Kararı (3 Yorum)

  1. Mağdurun vatanseverlerin hakkını arayan yardımcı olan emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun