Bylock İddiaları Çökmeye Devam Ediyor

yorumsuz
17.299
Bylock İddiaları Çökmeye Devam Ediyor

Merhabalar, yüksek yargı mercilerince somut yargılamalara yönelik verilen kararlar geldikçe münferiden yaptığımız karar değerlendirme faaliyetlerinin bir tanesinde daha beraberiz. Konumuz, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığınca verilmiş olan 2018/187 Esas, 2018/1462 Karar sayılı bozma ilamının incelenmesi. 

Bylock konusunda sürecin başından beri gerek Yargıtay kararları neticesinde gerekse bylock programının niteliğinin belirlenmesi hususunda birçok yazıda sizlerle beraber olduk. Önceki yazılardaki belirttiğim hususlarda tekerrüre düşmeden Yargıtayca verilen kararı tetkik etmeye başlayalım.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bahse konu ilamında;

  •  Bylock programını indirmenin, mesajlaşmak ve haberleşmek için yeterli olmadığı ilk etapta belirtilmektedir. Bu kapsamda, sadece telefonunda bylock kalıntısı bulunan, KOM birimlerince tespit edilen indirme tespit tutanağı olan ve benzeri durumdaki kişilerin bylock programını kullandığına dair kesin bir karine oluşturulamayacağının üzerinde durulmaktadır. Kişinin bylock kullandığının ispatı için user ID numarasının ve parolasının bulunması gerektiği belirtilmektedir. 

 

  • Yargıtay kararının ikinci sayfasında yer alan ilk paragrafta; Bylock iletişim sisteminde tespit ve değerlendirme tutanakları kapsamında hangi verilere ulaşılabildiği sıralanmaktadır. Buna göre, bu kriterleri sağlayan kişilerin bylock programını kullandıkları kabulü oluşturulmakta ve mesaj içeriklerinin kişinin örgüt içerisindeki konumunun tespitinde önem arz ettiği vurgulanmaktadır. 

 

  • CGNAT kayıtlarının bir çeşit üst veri olduğu belirtilerek, bu kayıtların sadece yol gösterici bir delil olduğuna vurgu yapılmaktadır. Yani, sadece CGNAT kaydı bulunan kimseler için kesinlikle bylockprogramının kullanıldığı iddiası ileri sürülemez. Nitekim bu hususta daha önce yanlış değerlendirme ölçütlerinden dolayı 11.480 kişinin bylock kullanıcısı olmadığı ortaya çıkmıştır.

 

  • Kararın esasa dair son paragrafında ise, kimlerin bylock kullanıcısı olarak nitelendirilebileceği kesin ve net biçimde ifade edilmektedir. Buna göre, bir kişinin bylock kullanıcı olabilmesi için tespit ve değerlendirme tutanağı (user ID ve parolanın bulunduğu tutanak) ile CGNAT kayıtlarının beraberce elde edilip birbiriyle uyuşması gerekmektedir. Yani bu iki verinin elde edilip birbiriyle örtüşmesi ZORUNLUDUR. Bu şart sağlanmadan kişiye bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle CEZA VERİLEMEZ.

 

Bu karar değerlendirme kısmının ardından değerlendirdiğimiz kararın bylock isnadı ile terör örgütü üyeliği suçlamasına muhattap olan kişilerde ne şekilde tezahür edeceğine bakalım. 

Bylock programı niteliği itibariyle bir kriptolu yazışma programıdır. Tıpkı günlük hayatta kullandığımız Whatsapp, Messenger, iMessage gibi.. Bu kriptolu yazışma programının sadece kullanımının kişiyi terör örgütü üyesi yapmayacağını düşünüyorum. Bu konuda Yargıtayla zıt fikirdeyim. Çünkü bir programın ‘münhasıran’ bir takım kişilerce kullanılması demek, bu programın özel olarak o kişilerce kullanılması ve başka kişi/kişilerin kullanımına açık olmaması demektir. Ancak bu programın Google play ve App Store gibi mağazalarda yer aldığını biliyoruz. Dolayısıyla herkes bu programa erişip indirip, kullanabilir demektir. 

Zaten Yargıtay da bahse konu kararda, bu hususa değinmiş ve programın indirilmesinin mesajlaşmak için yeterli olmayacağını belirtmiştir. 

Bu kararla beraber, telefonunda bylock kırıntısı tespit edilenler, sadece cgnat kaydı bulunanlar ve sadece KOM tespiti ile bylock kullandığı iddia edilen kişilerden etkin pişmanlıktan faydalanarak bylock kullandığını ifade edenlerin bu kararın sonucunda belirtilen karineden faydalanamayacağını belirtelim. Çünkü, Yargıtay bu kararla bazı verilen eksik olmasını bir karine olarak görmektedir. Örneğin; CGNAT kaydınız varsa ve programı kullandığınızı ifade ettiyseniz artık sizin bylock programının kullanıcı olduğunuz ikrar yoluyla kesinleşmiştir. Benim görüşüme göre bu ikrar da kişiyi terör örgütü üyesi yapmaz, çünkü bu programı Google play’den indirebilirsiniz. 

Daha önceki yazılarımızda belirtmiştik, ancak konusu geçtiği için tekraren belirtelim ki, kişinin bylock programını kullanmış olduğunun ispatlanabilmesi için CGNAT kayıtlarındaki tarih, saat, ıp numarası gibi verilerle tespit ve değerlendirme tutanaklarındaki tarih, saat, ıp numarası gibi verilerin birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir. Yargıtay da bu kararında bu şartın sağlanmasına yeniden dikkat çekmektedir. 

BU KAPSAMDA YARGITAYCA VERİLEN 2017/2268 ESAS, 2017/5655 KARAR SAYILI KARARDA BYLOCK PROGRAMININ HEM DEĞERLENDİRME VE TESPİT TUTANAĞI, HEM DE CGNAT RAPORLARININ BİRLİKTE TEMİNİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞ VE EKSİK EVRAK İLE KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE DOSYA BOZULMUŞTUR.

Yani basit bir benzetme yapmak ve bylock konusunu biraz daha anlaşılabilir kılmak gerekirse eğer; ‘Tespit ve değerlendirme tutanağını bir bina olarak düşünün, ıdnumaralarını ise o binadaki daireler.. Cgnat kayıtları ise bu binaya giden bir yoldur. Eğer gidilen yol “bylock” binasına çıkmıyorsa bylock kullanıcısı olmadığınız gayet açıktır.’ Mesele bu kadar basit..

Yargıtay’ın bahse konu kararında kesin ifadelerle, sadece CGNAT kayıtları ile kişinin bylock kullanıcısı olmayacağı yönünde kabul oluşturulmuştur. Bu kabule göre ise sadece CGNAT kayıtları bulunan kimseler bakımından, cezalandırılma yapılabilmesi için muhakkak tespit ve değerlendirme tutanakları da temin edilmeli, bu tutanaklarla CGNAT kayıtları yukarıda belirttiğim şekilde karşılaştırılmalıdır. AKSİ HALDE KİŞİ HAKKINDA CEZAYA HÜKMOLUNAMAZ…!

Bu kapsamda sadece bu gerekçeyle tutuklu olan kişilerin tahliye taleplerinde ve esas hakkındaki savunmalarında bu hususu ileri sürmeleri gerektiğini ve bu gerekçeyle en azından yargılama sonucuna kadar tutuksuz yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum.

Türk yargısında bylock hususunda temel taşı olarak kabul edilebilecek bir karar daha vermiştir Yargıtay. Tüm belirttiğim hususlar çerçevesinde bylock konusunun niteliği ve değerlendirme ölçütü bakımından teferruatıyla yeterli bir karar değil, ancak yargılamalar bakımından önemli bir gelişme.. Adaletli günlere kavuşmak için bir araç olması temennisiyle.

Fatih ALKAN

Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 23 Haziran 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın