Hakkımızda

7.061

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine karşı gerçekleştirilen darbe girişiminde 248 vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve binlercesi gazi olmuştur. Hemen ardından darbe girişimi gerekçesi ile ilan edilen, 20 Temmuz 2016 tarihinde başlayan ve 3. kez uzatılarak yaklaşık bir senedir süregelen Olağanüstü Hal devam etmektedir. OHAL boyunca darbenin faili olarak görülen FETÖ’ye ve devletimizin mücadele ettiği diğer terör örgütlerine karşı operasyonlar yürütülmüştür yürütülmektedir.

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) 150 binden fazla kamu personeli görevinden ihraç edilmiş, 50 bine yakını görevinden açığa alınmış, 50 binden fazla kamu personeli adli soruşturma geçirmiş; gözaltı ve tutukluluklara maruz kalmıştır. KHK’larla yayın ve sivil toplum kuruluşları kapatılmış, birçok vatandaşımızın çalışma izni iptal edilmiş, yurtdışına çıkış yasağı getirilmiş, sosyal güvenceleri yapılmamış ya da geciktirilmiş, elektronik vatandaşlık sisteminde fişlenmiş, yaşadıkları haksızlıklara dair mahkemelere açtıkları davalar düşürülmüştür. Gizli tanıklarla, isimsiz ihbarlarla adli operasyonlar işlemler yürütülmüş, işkence iddialarına yönelik tatmin verici yanıtlar verilememiştir. Tedbir amaçlı olması gereken gözaltı ve tutukluluklar, cezalandırma aracı olarak görülmüş, iddianame mahkeme süreçleri geciktirilmiş, ötelenmiş, suç tanımları hukuki delil ve kanıtlar yerine, şüphe ve çıkarımlar üzerine oluşturulmaya başlanmıştır. Bu operasyonlar ve insanları sürükledikleri hayat biçimi nedeniyle 50’ye yakın vatandaşımız intihar etmiştir. Süreç boyunca siyasiler ve devlet yetkilileri tarafından basın yayın yoluyla hedef gösterilmeler, hakaretler ve ötekileştirici söylemler devam etmiştir etmektedir.

Biz KHKlı Platformu olarak, OHAL’den ve KHK’lardan mağdur olmuş tüm kesimlerin hak ve adalet arayışlarını temsil etmekteyiz. Suçlu suçsuz ayrımının, KHK’larla, iddialarla ve şüphelerle, etiketlemelerle, kriterlerle değil; hukukla, bağımsız ve tarafsız yargı mercileri olan ve olması gereken mahkemelerle yapılması gerektiğini savunmaktayız.

Bizi bir araya getiren, belli bir gruba, ideolojiye ya da iddia edildiği gibi terör örgütlerine bağlantımız değil, OHAL ve KHK’larla yapılan insan hakları ihlalleri ve hukuk dışı uygulamalardır. Ülkemizin bu karanlık günleri yaşamasına sebebiyet veren terör örgütleri ile ve darbe ile ilişkilendirilmemiz, asılsız dayanaksızdır. Hukuk ve adil bir yargı önünde gerçekler ortaya çıkacaktır. Tek talebimiz adaletin yerini bulmasıdır.

Biz, sorgusuz sualsiz, nereden geldiği nasıl hazırlandığı belli olmayan listelerle, evrensel hukukta bir kişi için suç unsuru sayılamayacak kriterler bahanesiyle, işlerinden ihraç edilmiş 150 bini aşan kamu personelinin sesiyiz

Biz, içlerinde darbe gecesi, asayişi ve güvenliği sağlamak adına darbecilere karşı çarpışan, buna rağmen ihraç edilen tutuklanan, haksız hukuksuz tutulmaya devam eden asker ve polisleriz, onların aileleri, yakınlarıyız

Biz, hukuken bir tedbir kararı olan gözaltı ve tutuklulukların, orantısızca ve gözdağı olarak kullanılmasından, haklarında iddianamelerde açıkça suç tanımı yapılamamasına rağmen haksız yere cezalandırılan hatta iddianameleri, mahkemeleri geciktirilen, ihbarlardan, cadı avından, defalarca içeriye girip çıkmaktan mağdur olan, hukukun işlemesini, adil bağımsız bir yargı görmeyi isteyen tutuklular, tutuklu yakınları ve aileleriyiz.

Biz, hemen her gün yetkililerin ağzından sözlü saldırılarla, suçlamalarla, hedef gösterilmelerle sindirilmeye çalışılan, baskı ve korkuların da etkisi ile saldırılara, toplumsal tecritlere, bir sosyal kıyıma maruz bırakılmış, devletimizin sosyal politikalarından men edilmiş, derdini kimsenin dinlemediği mazlumlarız.

Biz, bütün bunlara rağmen rızkımızı onurumuzla kazanma yolundayken bize önerilen “ağaç kökü” “zıkkımın kökü” gibi çirkin lafları unutmadan unutturmadan, çoğumuza özelde çalışma izni verilmese bile, devlet kayıtlarında fişlensek bile, iş bulamasak bile, sağlık güvencemiz yapılmasa bile, mallarımıza el konulsa, tedbir konulsa bile, bankalar bizi kara listeye alsa bile, yaşam hakkımızı arayan milyonlarız.

Biz, bu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi vermeye çalışan ancak giderek yalnızlığa ve ölüme itilenlerin sesiyiz. Medyada yer bulmasa da, yaşanılan mağduriyetlerden ötürü intihar eden 50’ye yakın insanımızın verilemeyecek hesabının her daim hatırlatıcısıyız.

Biz, kendimizi ifade etme hakkı tanınmayan, itiraz dilekçelerimize, kurulduğu iddia edilen inceleme komisyonlarından yanıtlar alamamış, her türlü adalet yoluna başvurmamıza rağmen hukukun tecellisini görememiş, mahkemeye gidip adalet aramayı isterken KHK’larla davaları düşürülmüş, belki içimizde hala iade olma, eski hayatına dönme umutları taşıyanlar için bir sebep olarak görülen, OHAL İnceleme Komisyon’nun aylar geçmesine rağmen kurulduğunu göremeyen, bir keyfiyetle devamlı ertelendiği açıklanmalarını üzüntü ve hayal kırıklığı ile karşılayan adalet yolcularıyız.

Biz, aylarca işlerinden açığa alınıp bekletilen, haklarında bir işlem yürütülmeyen kamu personelinin soruşturmalarının idari yargılamalara uygun şekilde yapılıp acilen iade edilmelerini bekleyen binleriz.

Biz, KHKlarla lisansı, meslekleri elinden alınan, şahıslar adına bir suç olmamasına rağmen yetiştirildikleri mesleği icra ettirilmesi engellenen mağdurlarız.

Biz, okulları kapatılan, aylarca eğitim hakkından mahrum kalan, egitimde fırsat eşitliğinin yeniden tesis edilmesini beklerken yerleştirildiğimiz okullarda sığıntı muamelesi gören, ekonomik ve öğretim kaynaklı problemler yaşayan, ayrımcılığa maruz kalan gençleriz

Biz, darbe gecesi ne olduğunun bilincinde olmadan, çeşitli emirlerle sokaklara meydanlara belli bölgelere çıkarılmış, KHK’larla okulları kapatılan askeri öğrencilerin, er erbaşların kararan hayatlarının ve adalet istemlerinin peşinde olan vicdan sahipleriyiz.

Biz, KHK’larla kapatılan yayın, dernek ve diğer kuruluşların, şüphe ve ithamlarla gözaltı ve tutukluluklara maruz kalan gazeteci, akademisyen, iş adamı, işçi vb. tüm insanların hukuk dışı uygulamalarla susturulmalarına sindirilmelerine karşı duran, özgürlükleri, hak ve adaleti OHAL yetkilerine feda etmeyecek vatanperver insanlarız.

OHAL ve KHK’ların terörle mücadele etmenin ötesine geçerek, insan hakları ihlallerine yol açtığı, temel demokratik hak ve özgürlükleri kısıtladığı, hukuk ve adaletin önüne geçerek, yargı düzenini baskı altına aldığı ortadadır. Bu itibarla, KHKlı Platformu olarak, terörle mücadeleyi sulandıran bulandıran, OHAL’in neden olduğu tüm adaletsizlik ve haksızlıkların karşısında durmayı, mağdurlarının yanında olmayı hedef edinmiş, memleketimizin gidişatından üzüntü duyan, sorumlu davranarak bir araya gelip elimizle dilimizle kalbimizle bu problemlere çözüm olabilmeyi uman vatanperverleriz.

Saygılarımızla
KHKlı Platformu