KHK Mağdurlarının Emeklilik Ve İkramiye İşlemleri

6 yorum
43.777
KHK Mağdurlarının Emeklilik Ve İkramiye İşlemleri

Bugünkü yazımda başlıkta da belirttiğim gibi KHK ile ihraç olmuş kamu görevlilerinin emeklilik ve ikramiye işlemleri hakkında bilgi vereceğim.

 

 

 • Sosyal güvenlik primlerinin tamamı Emekli Sandığı’na yatan, çalışma sürelerinin tamamı sadece memuriyette geçenler için, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödemesinde sorun bulunmamaktadır. Dolayısıyla ihraç edildiği tarihte, emekli sandığından emeklilik hakkını kazanmış kamu çalışanları ikramiyeleri de, emekli maaş ödemeleri de yapılacaktır.

 

 

 • Ancak hizmet süresi içinde SSK ve BAĞ-KUR primleri olan kamu çalışanları içinse 26.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun geçerlidir. Bu durumda olan kamu çalışanları da işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı esaslarına endekslenmiştir ve hizmetinde 1 gün bile SSK ve BAĞ-KUR primi olanlara aylığı bağlanır, ancak ikramiyesi ödenmez şeklindedir.Bu nedenle ihraç edilen kamu çalışanları hizmet dökümlerinin içinde SSK ve BAĞ-KUR primi olanlara emekli maaşı bağlanacak, ancak emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

 

 

Günü dolu ancak yaşı beklerken ihraç olmuş ve geçmişinde hiç SSK ve Bağ-Kur’u olmayan kişiler ne yapsın?

 

 • İşte burada mağdurlar bir karar verecekler,ya yaşı dolana kadar çalışmadan bekleyecekler yada kesinlikle önermediğimiz kayıt dışı diye tanımladığımız sigortasız çalışacak yaşı gelince hizmet dökümünde geçmişe ait hiç SSK ve Bağ-Kur olmadığı için Emekli Sandığından emekli olacak hem maaş hemde ikramiyesini alacaktır.

 

 

 • Geçmişinde 1 gün ya da daha fazla SSK ve Bağ-Kur olup yaşı ve yılı dolu olup  emekli olup ancak ikramiye alamayanlar önce SGK’ya dilekçe ile itiraz etsin daha sonra 60 gün içinde kesinlikle İdare Mahkemesine başvursun. Bu 60 günün hesabını da Maaş bağlandı tebligatının size tebliğ tarihinden itibaren hesaplasın  işini şansa bırakmamak için. Bu konuda emsal kararın da olduğunu duymuştum önceki yıllarda YAŞ kararları ile atılan bir asker dava açmış ancak kararı görmedim.

 

 

 • Günü eksik olup SSK ve Bağ-Kur’a ikramiye nedeniyle girmek istemeyenler eğer eksik günlerini yapmış oldukları askerlik süresi ile doldurabiliyor ise, askerlik borçlanma başvurusu yapıp, ödeyerek günlerini doldurabilirler. Ancak Emekli Sandığı askerlik borçlanmasını ödediğin tarihten itibaren 6 ay geçmeden emeklilik başvurusunda bulunamazsın diyor, bununda bilinmesinde fayda var. (Burada asıl dikkat çekmek istediğim konu ise İHRAÇ olmuş memur askerlik borçlanmasını ihraç olduğu tarihe kadar yapmadı ise artık 657 den askerlik borçlanması yapamaz. Bu kişiler kamuya geri dönemez ise borçlanmayı SSK yada Bağ-Kur’dan yapmak zorunda kalacaktır !)

 

 

 • Geçmişinde SSK ve Bağ-Kur dan dolayı ikramiyesini kaybeden herkes eğer bir gün görevine iade olursa özlük haklarını tekrar kazanır ve ikramiyesini talep edebilir.Bunun için emekli olmuş olmak ve maaş bağlanmış olması da kaideyi bozmaz.

 

NOT: Bu bilgiler çalışma hayatımdaki tecrübeler ile hazırlanmış olup resmi kaynak olarak gösterilemez. Ayrıca şahsınıza yapılan her uygulamanın altındaki kanunu genelgeyi araştırıp incelemenizi şiddetle tavsiye ederim,aksi halde keyfi uygulamalara maruz kalabilirsiniz ve bundan haberiniz dahi olmaz.

Değerlendirmelerinden dolayı Mahir METİNOĞLU’na teşekkür ediyoruz.

 

Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 24 Haziran 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın

KHK Mağdurlarının Emeklilik Ve İkramiye İşlemleri (6 Yorum)

 1. 13 şubat 2017 emekli maaşı bağlandı ikramiye alamadım sgk başvuru yaptım 6 mart tarihi itibariyle hala cevap verilmedi 3 ay geçti neyapmam lazım tekrar dilekçe yazsam olurmu yoksa mahkemeye başvursam uygun olurmu

 2. Ben SSK san 21 kasım 2005 de yaşlılık emeklisi olmuştum.2011 de 657 ye tabi 5 yıl çalıştım.672 khk ile ihraç oldum. Şimdi emekli başvurum var. Hale’n emekli etmedile. Em.Sand.Daire Başk.Emekli hakkın ihraç edildiğin için kazanılmış hakkın öldü dede. Kazanılmış hak ölür mü? Bana dönerseniz sevinirim. Ben %66 özürlüyüm. Özürlü kadrosunda çalışıyordum.Talip Onay

 3. Hocam 672 khk ile ihraç oldum tamamı emekli sandığında olmak üzere emekliliği hakettim emekli olmak istesem maaşım 1 Eylül’den mi yoksa müracaat tarihinden itibaren mi ödenir

 4. EMSAL KARAR. DANIŞTAY 11. DAİRENİN K:2015/5301 sayılı kararında;
  “…..Bir süre Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak görev yaptıktan sonra memuriyet kadrosunda Emekli Sandığına tabi olarak göreve başlayan ve bu görevine Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırıldığı tarihe kadar devam eden, aynı tarih itibarıyla emeklilik talebinde bulunan, Adalet Bakanlığınca söz konusu talebi 31.12.2012 tarihli ve 2264 sayılı onay ile uygun bulunarak 31 yıl, 11 ay, 14 günlük Emekli Sandığı, 1 yıl 9 ay 4 gün sigortalı hizmet süresi ve borçlandığı 1 yıl 8 aylık askerlik hizmet süresi üzerinden 15.01.2013 tarihinden itibaren emekliye sevk edildiği, davacının emekli ikramiyesi ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun;
  “1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlıklı 25 inci maddesinde gösterilen sebepler nedeniyle hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesini kıdem tazminatına hak kazandırmayan bir neden olarak belirlemiş ve bu sebepler 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebepler ve işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığı başlıkları altında sıralamıştır.
  Buna göre 657 sayılı Kanun veya ilgili kanunlar ve mahkeme kararları gereği devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlara 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçen diğer bir ifade ile devlet memurluğunda geçen hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmeyecektir. Gerekçesi ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
  Davacının Emekli Sandığına tabi hizmet süresinin emekli aylığı bağlanması için yeterli olduğu, sigortalı çalıştığı döneme ilişkin hizmet birleştirmesi yoluna gidilerek aylık bağlandığı ancak emekli ikramiyesinin ödenmediği görülmektedir.
  Bu durumda, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi emekli aylığı bağlanması için yeterli olan davacıya, 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesinin birinci fıkrası uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi gerekirken, anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilerek emekli ikramiyesi ödenmesi isteminin reddi yolunda tesis edilen işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.”
  denilerek, ikramiye ödenmeme işleminin açıkça yasaya aykırı olduğu belirtilerek idare mahkemesi kararı bozulmuş bulunmaktadır.

 5. Günü eksik olan askerlikle de tamamlayamayan mesela 5400 gün primi olan ne yapabilir cevabını bulamadım açıklayabilir misisniz