Komisyon İadelerinin Tüm Hakları Ödenmeli

yorumsuz
5.561
Komisyon İadelerinin Tüm Hakları Ödenmeli

OHAL Komisyonu kararı ile kamu görevine iade edilen kişilerin, görevden çıkarıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarihler arasında bulunan mali ve sosyal haklarının ödenmemesini gündeme getiren Eğitim-Bir-Sen’in haberini, konu ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nın cevabını ve bu cevabın değerlendirmesini sizlerle paylaşıyoruz. 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenmemekte, bu kişiler mağdur edilmektedir.

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararname hükümleriyle kamu görevine iade edilenler hakkında ilgili kanun hükmünde kararnamelerde kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödeneceği yönünde açık hüküm yer almasına rağmen, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla kamu görevine iade edilenler hakkında 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle kurumlarınca söz konusu kişilere mahrum kaldıkları mali ve diğer özlük hakları ödenmemektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak bu sorunun çözümü için bugüne kadar pek çok girişimde bulunduk. Son olarak Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından, komisyon kararıyla kamu görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesi gerektiği yönünde ayrı ayrı görüş isteminde bulunduk. Devlet Personel Başkanlığı talebimize; gerekli hukuki düzenleme yapılması halinde söz konusu mali ve sosyal hakların geriye dönük olarak ödenebileceği mütalaasında bulunmuştur.

OHAL komisyon kararıyla görevlerine dönenler, masumiyetlerini ve haklarındaki görevden çıkarma işleminin haksızlığını ispat etmiş olmalarına rağmen mahrum kaldıkları haklarına kavuşamamaktadırlar. Adil olmayan, kamu vicdanını yaralayan ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bu haksız uygulamanın sona erdirilerek, tıpkı KHK ile görevine iade olanlar gibi kamu görevine iade edildikleri tarihe kadar mahrum kaldıkları mali ve sair özlük haklarının iadesi yönünde ivedilikle bir düzenleme yapılmalı, haksızlık ortadan kaldırılmalıdır.

Devlet Personel Başkanlığı’nın cevabı için tıklayınız.

Haberin tamamı için tıklayınız.

KAYNAK : ebs.org.tr

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı tarafından Eğitimciler Birliği isimli sendikanın 03/05/2018tarih ve 02/712/EBS/593 sayılı yazısına istinaden verilen cevabi yazıda özetle; 

“685 sayılı Ohal Komisyonunun kurulması hakkındaki kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddelerinde Ohal Komisyonu kararıyla göreve iadesi/yeniden ataması yapılanların görevden ihraç edildikleri ve göreve yeniden atandıkları tarihler arasındaki mali ve özlük haklarının ödenmesine ilişkin bir kanuni düzenleme bulunmadığından bahisle geçmişe dönük bu hakların iade işlemlerinin şuan yapılamadığı, ancak bir kanuni düzenleme ile bunun yapılabileceği belirtilmektedir.”

Öncelikle Ohal Komisyonu ile göreve iade/yeniden ataması yapılan kişiler ile KHK ile göreve iadesi yapılan kimseler arasında iade usul ve prosedürü haricinde esaslı bir fark bulunmamaktadır. Bu durumda Ohal Komisyonu ile göreve iadesi/yeniden ataması yapılan kişilerin mali ve özlük haklarının KHK ile göreve iade edilenlere kıyasen ödenebileceğini düşünüyorum.

Ancak Devlet Personel Başkanlığı bir kanuni düzenleme yapılabileceğini ilgili sendikaya bildirmek yerine Bakanlar Kurulu veya Adalet Bakanlığına bilgi mahiyetinde bildirmeliydi. Çünkü gerekli kanuni düzenleme yapılması hususundaki işlemleri başlatabilecek olan birimler bunlardır.

Bu kapsamda göreve iade edilip de mali ve özlük hakları ödenmeyen kişilerin iade edildikleri kuruma ve ihraç edilmeden önce görev yaptıkları kuruma talepte bulunarak verilecek olası red cevapları neticesinde bahse konu haklarının iadesine yönelik idari dava açabileceklerini değerlendiriyorum. Kolaylıklar dilerim..

Fatih ALKAN

Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın