Komisyonun Beş Aylık Performansı

yorumsuz
4.577
Komisyonun Beş Aylık Performansı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 13 Nisan 2018 tarihli çalışma raporunu kamuoyuna duyurdu. Komisyonun çalışma sistemini ve bilenen çalışma istatistiklerine ek olarak, sadece ön inceleme ve karar verilen dosya sayılarına dair bilgilendirme içerdiği görülmektedir. Açıklamanın yeni ve bizi asıl ilgilendiren bölümlerini sizlerle paylaşıyoruz.

***

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
KARARLARI HAKKINDA DUYURU (13.04.2018)

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 107.175’i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111.895 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları
13/04/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 108.660’tır. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (12.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 96.660’tır.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 13/04/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

(1) Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 1.990 ön inceleme kararı,

(2) Başvuru dosyaları üzerinden verilen (310 kabul, 9.700 ret) 10.010 inceleme kararı,
olmak üzere toplam 12.000’dir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara ivedilikle gönderilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacaklardır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.

***

OHAL Komisyonu’nun önceki 22 Aralık 2017 tarihli karar istatistikleri ile karşılaştırdığımızda, 13 Nisan 2018’e kadar geçen beş aylık süredeki performansı şöyledir:

                     22/12/2017  – 13/04/2018 – Değişim 

Ön İnc. Kararı   :      1.984             1.990             6

İnceleme Kararı:      6.400          12.000        5.600

**

                    22/12/2017  – 13/04/2018 – Değişim 

İade Sayıları:       100             310                    210

Ret Sayıları :      4.316         9.700                5.384

**

İstatistiklere göre, OHAL Komisyonu’nun performansını şöyle değerlendirebiliriz:

1 – Beş ayda 5.600 dosya hakkında karar veren komisyonun çalışma hızı, ayda 1120 dosyadır. Oysa komisyonun çalışma hızı ile ilgili komisyon başkanı ve ziyarete giden yetkililere yapılan açıklamalarda haftada 1000 dosyanın karara bağlanacağı vadedilmişti. Kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra karar vermeye başlayan, çalışma süresi iki yıl olarak belirlenip ihtiyaç halinde uzatılacağı duyurulan OHAL Komisyonu’nun zaten çok ağır işlediği meydanda iken, halen vadedilen düzeye gelememesi; adaletin idari bir komisyona indirgenmesi bir yana, bir mağduriyet içi mağduriyet hikayesini bize tekrar tekrar anlatmaktadır. Şu durumda geciken adaletin kurumsallaşmış ismidir OHAL Komisyonu

2 – Ret ve iade sayılarına bakıldığında aslında aylara bölerek ortalama aldığımızda aşağı yukarı sanki belli bir ortalama ve oran dahilinde ret ve iade sayılarının gittiği görülebilir. Nisan verilerine göre, ayda 62 iade, 1940 ret kararı verdikleri görülmektedir. İlk kararlardaki 100 iadeye, 4316 ret sayıları oransal olarak karşılaştırıldıklarında, kabaca yarı yarıya benzer sonuçların verildiği tespit edilebilir.

3 – Yine komisyonun çalışmaya başlamadığı dönemlerde gündeme getirilen “Dosyalar KHK’ların çıkış sırasına göre incelenecek” yalanının komisyonun işleyişinde yeri olmadığını biliyoruz. 672 sayılı KHK ile ihraç edilen bir mağdur dururken, 686 sayılı KHK ile işlem yapılmış olanın hakkında karar geliyor. Dolayısıyla dosyaların önceliği ve işleme sırası şu anda bilemediğimiz, kamuoyuna açıklanmayan bir keyfiyetle devam ediyor. Bu istatistiki görünüm ve boşluğu dikkate alırsak, belli oranlar dahilinde karar verildiğini söylemek mümkündür. Bilindiği gibi Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, henüz komisyonun çalışmaya başlamadığı dönemdeki bir açıklamasında komisyon kararları geldiğinde, hükümetlerinin ihraç işlemlerinde ne kadar isabetli karar verdiklerinin görüleceğini ifade etmiştir…

Bu itibarla, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun açıklamalarının sonunda iddia ettikleri üzere nasıl hala etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul görebileceği ya da nasıl “hızlı” karar verdiği söylenebilir bilemiyoruz. Üzerine daha fazla söz söylemeye gerek yoktur, rakamlar konuşsun diyerek taktiri sizlere bırakıyoruz.

Adalet ve vicdan en nihayetinde kazanacaktır…

KHKlı Platformu

Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın