Gizlilik Sözleşmesi

343

KHKLI PLATFORUMU KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

1-) khkliplatformu.com,öncelikle  bağımsız ,tarafsız ,basın ahlak ilkeleri çerçevesinde hareket eden, insanlar arası din,dil,ırk ayrımı gözetmeyen,üyelerine e.günlük (blog),  haber paylaşımı, yorum ve tartışma olanağı sunan bir network sosyal ağ sitesidir.

 

2-) Kullanıcı, khkliplatformu.com’u ziyaret ederken bu sözleşmeye, “Khklıplatformu” tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile  ilgili sair mevzuat hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Khklıplatformu sözleşmede kullanıcıya haber vermeden değişiklik yapma ve sözleşmeyi güncelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı khkliplatformu.com’u kullanmadan evvel sözleşmenin en son halini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

  

3-) Kullanıcı üyelerin, khkliplatformu.com’un herkese açık alanlarına, özel mesaj alanlarına diğer üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz, küfür ve hakaret içeren içerikler yüklemeleri ve mesaj atmaları yasaktır. Bu yasağı ihlal eden aykırı üyeler, khklıplatformu tarafından gerekçe bildirilmeksizin tek taraflı olarak üyelikten çıkarılabilir.

 

4-) khklıplatformu, kullanıcıdan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi, kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin, kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, neden göstermeden reddetme, engelleme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına her zaman sahiptir.

 

5-) Kullanıcı tarafından khkliplatformu.com’a dahil edilen içeriklerden khkliplatformu.com’un ve Khklıplatformu’nun  hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. Khklıplatformu, ilkelerine ve mer’i  hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu bir durumda khkliplatformu’ndan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiştir.

 

6-) Kullanıcının, khkliplatformu.com’da yer alan içerikleri, taklit etmesi, değiştirmesi, satması, dağıtımını yapması veya depolaması, reklam gibi istismar edici amaçlar için ve  üçüncü kişilerin haklarını zedeleyecek şekilde kullanması yasaktır.

 

7-) Khklıplatformu, kullanıcının, khkliplatformu.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, khkliplatformu.com’da sunulan hizmetleri kötüniyetli olarak kullandığının ve sözleşmeye aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, Khklıplatformu gerekli gördüğünde kullanıcının khkliplatformu.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumda Khklıplatformu’nun yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

8- ) khkliplatformu.com’da yayınlanan herhangi bir içerik, içerik sahibinden izin alınmadan üçüncü kişiler tarafından, hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

 

9-) Kullanıcı, khkliplatformu.com’a yükleyeceği içeriklerde, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, videolar yer almayacağını, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, bağnazlık, başkalarının kişilik haklarını zedeleyici, suç  teşkil eden veya suça teşvik edici mahiyette, ulusal ve uluslararası hukuka, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı unsurlar bulunmayacağını taahhüt etmiştir. Aksi halde, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

 

10-) Kullanıcı, Khklıplatformu’nun yazılı onay almaksızın veya Khklıplatformu  ile herhangi bir yazılı anlaşma sağlamaksızın khkliplatformu.com’da reklam oluşturamaz, gizli reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez.

 

11-) Khklıplatformu, dilediği taktirde önceden haber vermeksizin khkliplatformu.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, khkliplatformu.com’da sunulan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve ücret miktarını tek taraflı olarak belirleyebilir.

 

12-) khkliplatformu.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden ve  yükledikleri tüm içeriklerden, hukuki ve cezai olarak münhasıran sorumludurlar.

 

13-) Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin khkliplatformu.com’u kullanmasını engelleyecek, zorlaştıracak, veritabanlarını veya sunucuları bozacak ya da işlemez hale getirecek eylem ve işlemleri yapamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez. Ayrıca, burada sayılanlar örnek mahiyetinde olup, Khklıplatformu ile khklıplatformu.com’a zarar verecek hukuka aykırı sair her türlü davranışta  bulunması da yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Aksi halde, Khklıplatformu’nun tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talep hakkı saklıdır.

 

14-) Kullanıcı, khkliplatformu.com sitesinde yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma dışında, gereğinden fazla manüel veya otomatik tıklama yapamaz. İşbu durumun tespiti halinde, Khklıplatformu tarafından kullanıcının siteye erişimi engellenecek ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

 

15-) khkliplatformu.com’da yer alan, Khklıplatformu  markası ve khkliplatformu.com alan adı, alt alan adları ile tüm içeriklerin (fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı v.s.) fikri ve sınai mülkiyet hakları Khklıplatformu’na aittir veya Khklıplatformu tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. İşbu sebeple bahsi geçen içerikler, Khklıplatformu’dan yazılı olarak izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, taklit edilemez, temsil suretiyle faydalanılamaz, internet, radyo, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, televizyon işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla umuma iletilemez. Aksi halde, Khklıplatformu’nun ilgililer aleyhine  hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talepte bulunma hakkı saklıdır.

 

16-) khkliplatformu.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak, kaynak göstermek ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Alıntının sınırlarına ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

17-) Kullanıcı, khkliplatformu.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriği işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme hakları da dahil olmak üzere, tüm telif haklarını khkliplatformu.com’a, yer, süre ve kullanım alanı  ile sınırlı olmaksızın koşulsuz ve geri dönülmez olarak devrederek, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Kullanıcının sözkonusu içeriği  belirtilen şartlar dışında kullanım, khklıplatformu’nun yazılı iznine tabidir.

 

18-) Kullanıcı, yayın hakkına sahip olmadığı içeriği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla khkliplatformu.com’a dahil edebilir. Aksi takdirde, işbu ihlalinden dolayı, khkliplatformu.com’un ve Khklıplatformu’nun uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 

19-) Khklıplatformu, khkliplatformu.com’u virüs ve sair zararlı içeriklerden korumak için her türlü gayreti, azami ölçüde sarf eder, ancak bunlara ilişkin herhangi bir garanti veremez. Kullanıcının, yönlendirilen linklerden veya khkliplatformu.com’u kullanımından dolayı bilgisayarının zarar görmesi veyahut herhangi bir şekilde zarara uğramasından Khklıplatformu sorumlu değildir. Kullanıcı, anılan zararlara maruz kalmamak için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

 

20-) khkliplatformu.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlığı esas olmakla birlikte, Khklıplatformu tarafından yayınların kesintisiz olacağının garantisini  verilmemektedir. Yayınların aksaması veyahut kesintiye uğramasında Khklıplatformu’nun herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği bilinmelidir.

 

21-) Kullanıcının, Khklıplatformu’nun veya Khkliplatformu’nun hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı herhangi bir veri kaybı ile karşılaşması durumunda, Khklıplatformu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla, verilerini korumak için azami ölçüde önlem alma kullanıcının sorumluluğundadır.

 

22-) khkliplatformu.com’daki bilgiler, sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla sunulmuş olup, hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve benzeri koularda tavsiye niteliğinde değildir. Bu itibarla khkliplatformu.com’da yer alan bilgilere güvenilerek yapılan işlemlerin sorumluluğu sadece ve sadece kullanıcıya aittir.

 

23-) Kullanıcının, Khklıplatformu’na, zorunlu (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi), tercihine bağlı ve Khklıplatformu’nun erişimine onay verdiği bilgilerini, Khklıplatformu, dilediği sürece, bilgiler kullanıcı tarafından silinse dahi, işbu bilgileri saklayabilir. Ancak, Khkliplatformu, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır. Khklıplatformu, kullanıcı bilgilerini resmi mercilerin usulüne uygun olarak talep etmesi halinde ilgili merciler ile paylaşacaktır.

 

24-) Khklıplatformu, kullanıcı bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerin 3.kişiler tarafından elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde, Khklıplatformu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, khkliplatformu.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı, bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri sair bilgiler otomatik olarak kaydedildiğinden, işbu bu bilgileri, Khklıplatformu, kullanıcının izni olmaksızın, 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla gerek kullanıcının kişisel bilgileriyle ilişkilendirerek gerekse anonim olarak kullanabilir.

 

25-) Kullanıcı, khkliplatformu.com’u ziyaret ettiği sürece, Khklıplatformu, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini, kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel kişisel bilgiler içermez. Ancak, Khklıplatformu tarafından  oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.

 

26-) Khklıplatformu, khkliplatformu.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil etmesi halinde, bu sözleşme, erişilebilen bu siteler bakımından geçerli değildir, kullanıcının bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Khklıplatformu’nun kontrolü altında olmadığı gibi, işbu sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğu bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriği konusunda Khklıplatformu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

27-) Kullanıcı, khkliplatformu.com’daki yenilikler, haber bülteni ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa khkliplatformu.com’un Footer bölümünde yer alan “e-bülten” modülüne kayıt olabilir.

 

28-) Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Khklıplatformu’nun defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, erişim kayıtları[log] v.s), 6100 sayılı  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin “Delil Sözleşmesi” niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

29-) Kullanıcının khkliplatformu.com’a bildirdiği adres veya e-posta adresi ile Khklıplatformu’nun bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres veya e-posta adresi, işbu sözleşme kapsamında tarafların yasal tebliğ adresidir. Kullanıcının khkliplatformu.com’a bildirdiği adres veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres veya e-posta adresini Khklıplatformu’na derhal yazılı olarak bildirecektir. Khklıplatformu adres veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde de  ilgili değişiklik derhal bu sözleşmeye aktarılacaktır. Aksi takdirde, kullanıcının khklıplatformu’na bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Khklıplatformu’nun bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

30-) Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz, mer’i hukuka aykırı olması veya ifasının mümkün olmaması halinde, diğer maddeler aynen geçerli olacaktır. Sözleşme yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

31-) Tarafların, bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları hiçbir suretle anılan haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

32-) İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf, Türk Hukuku’na ,Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yargı yetkisine tabidir.

 

33-) İşbu sözleşme hükümleri, sürekli güncellenecek olup, khkliplatformu.com’a yeni  özellikler   eklendikçe, mevcut hükümleri değiştirilebilecektir. Değiştirilmiş sözleşme, siteye konulduğu an itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu konuda kullanıcılara ve üyelere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Kullanıcı, khkliplatformu.com’a giriş yapmak ve kullanmakla, sözleşmeyi okuduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

 

KHKLI Platformu