Yetki Kanunu Neler Getirdi

yorumsuz
7.392
Yetki Kanunu Neler Getirdi

15 Temmuz 2016 sonrası kendini dünyaya kapatmayan herkes, ihraçlar ve tutuklamalar hakkında bilgi sahibidir. İhraçlara belki seviniyordur, belki kızıyordur, belki üzülüyordur ama mutlaka bir fikri vardır. Bu 22 aylık süreci en iyi bilenler ise KHK’lardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenenler, son aylarda bir kısım siyasetçiler ve köşe yazarları da konuyla ilgilenmeye başlasa da sayıları oldukça az. Yani “OHAL ve KHK sürecini, KHK’ları yaşayanlardan daha iyi bilen yok” dersek yalan olmaz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye için, özellikle de KHKlılar için hayati önem taşıyan bir kanun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi ama az önce bahsettiğim kesimin bile pek duyduğunu sanmıyorum; hükümete KHK çıkarma yetkisi de veren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu, özetle Yetki Kanunu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yetki Kanun Tasarısı’yla ilgili olarak:

 “Seçimin erkene alınması nedeniyle bunları parlamentoya sunup, komisyonlarda tartışıp, Genel Kurulda müzakere ettikten sonra yasalaştırma imkânı maalesef kalmamıştır. Bu nedenle Yetki Kanun Tasarısı’nı, TBMM’ye sunmak hükümetimiz için bir tercih değil, bir zarurettir.”

demişti. Ayrıca:

“Yaklaşık olarak Yetki Kanunu kapsamında değişiklik yapılacak kanun sayısı 521, bu rakam artabilir, eksilebilir. Yapılan taramalar sonucunda kanun hükmünde kararname sayısı 40. Bu da artıp, eksilebilir. Madde bazında kaldırılacak madde sayısı 2 bin 483, değiştirilecek madde sayısı da 2 bin 470 olarak şu anda yaptığımız tespitler çerçevesinde görülmektedir.” şeklinde açıklama yapmıştı.

Söz konusu kanun, şu konularda Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veriyor:

*Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi,

*Kanunlar ve KHK’larda yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK’larda yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi,

*Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi,

*Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK’ların yürürlükten kaldırılması,

*Kanun ve KHK’larda yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması, cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ile bu bent kapsamındaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.

Düzenlenmesi veya kaldırılması düşünülen kanun veya KHK’lardan birkaçı ise:

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.”

Bakanlar Kurulu bu yetkileri cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak.

Neredeyse 2 yıldır, kamu çalışanlarının hak ve sorumluluklarının sembolü olmuş 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun bir KHK ile nasıl yok sayıldığını anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların soruşturma, kovuşturma vb. geçirmediğini, savunma haklarını kullanamadan işten çıkarıldıklarını, dönemin adalet bakanının “idari tasarruf” olarak belirttiği, “öznel” gerekçelerle vatana ihanet damgası vurulduğunu, adaletin herkesin hakkı olduğunu söylüyoruz…Artık Türkiye’de KHK’lar, adaletsizlik vasıtası gibi görünmeye başladı, “herkesi” huzursuz eden, kimi kurban edeceği bilinmeyen ve hesap sorulamayan bir güç örtüsü.  Kuşkusuz kanun hükmünde kararnameler, usulüne uygun çıkarıldığında yönetim biçimimizin önemli bir gücüdür ancak son 22 ayda çıkarılan KHK’lar çıkarılış biçimleri nedeniyle güven vermemişti. Yetki Kanununun KHK’lıları nasıl etkileyeceğini bilemiyoruz ancak hukuk dışı KHK kararlarına devam edilmemesini ve adaletsizliklere yenilerinin eklenmemesini umuyoruz.

 “Bağımsız adalet”li günler.

Zeynep Sırdaş

KAYNAK YAZILAR İÇİN TIKLAYINIZ

  1. https://www.timeturk.com/yetki-kanunu-tasarisi-plan-ve-butce-komisyonunda/haber-895385
  2. http://www.diken.com.tr/secim-sonrasina-hazirlik-bakanlar-kuruluna-khk-yetkisi-mecliste
  3. https://www.ntv.com.tr/turkiye/yetki-kanunu-tasarisi-plan-ve-butce-komisyonundan-gecti,iiGLpkqYHkWnwTnaWljMaQ
Sosyal Medyada PaylaşFacebookTwitterGoogle+

Etiketler: , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Mayıs 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın